Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, yêu cầu các địa phương căn cứ vào nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2011 đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ và tiến độ thực hiện dự án, ưu tiên vốn cho các hạng mục đã khởi công và sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2011.

Posted on 18:36 by nxt


Ưu tiên vốn cho các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên

12/09/2011 15:45
Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, yêu cầu các địa phương căn cứ vào nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2011 đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ và tiến độ thực hiện dự án, ưu tiên vốn cho các hạng mục đã khởi công và sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2011.

Không khởi công các hạng mục khác nếu cân đối chưa đủ nguồn vốn. Đối với các dự án mà số vốn phân bổ chưa đủ để hoàn thành, địa phương chủ động ứng vốn để bảo đảm tiến độ cam kết, Bộ Xây dựng sẽ trình Thủ tướng Chính phủ cấp bù từ ngân sách trung ương vào các năm sau. Theo Bộ Xây dựng, nhu cầu đầu tư để hoàn thành dự án trong năm 2011 là rất lớn (trên 6.000 tỷ đồng), nhưng theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước, việc giải ngân mới được khoảng 60%. Trong đó, có tới 11 địa phương (chiếm 39%) chỉ mới giải ngân được dưới 50%.

No Response to "Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, yêu cầu các địa phương căn cứ vào nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2011 đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ và tiến độ thực hiện dự án, ưu tiên vốn cho các hạng mục đã khởi công và sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trong năm 2011."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến