Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Cho tôi hỏi, đất nông nghiệp (đất trồng mì, đất trồng keo) có được xây dựng sân tennis không? Xin tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Posted on 19:53 by nxt


Xây dựng sân tennis trên đất nông nghiệp

16/09/2011 09:10
Câu hỏi:


Cho tôi hỏi, đất nông nghiệp (đất trồng mì, đất trồng keo) có được xây dựng sân tennis không?

Xin tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn!

Công ty Luật Thiên Bình trả lời:

1. Đất trồng mì, đất trồng keo theo quy định tại Điều 13, Luật Đất đai là đất nông nghiệp và đất xây dựng sân tennis được hiểu là đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, hay còn gọi là đất phi nông nghiệp (Điều 93, Luật Đất đai). 

Để chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp thành đất phi nông nghiệp phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

- Phải được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được xét duyệt và các quy định về bảo vệ môi trường.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất (1):

Thành phần hồ sơ gồm: Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai năm 2003; Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với trường hợp người xin chuyển mục đích sử dụng đất là tổ chức.

Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện. Thời hạn giải quyết là 30 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định).

3. Nghĩa vụ tài chính:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh được lựa chọn hình thức nhận giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất của Nhà nước.

Tiền sử dụng đất được quy định tại Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và Nghị định 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất.

.....

(1) Điều 134, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai

No Response to "Cho tôi hỏi, đất nông nghiệp (đất trồng mì, đất trồng keo) có được xây dựng sân tennis không? Xin tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn!"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến