Thứ Hai, 19 tháng 9, 2011

Mẹ tôi có 1 hợp đồng góp vốn mua đất dự án 100 m2, còn thanh toán đợt cuối để ra sổ đỏ. Mẹ muốn tặng cho con gái lô đất này. Hiện nay mẹ tôi độc thân, nhờ các chuyên gia hướng dẫn cách làm thủ tục pháp lý.

Posted on 18:59 by nxt


Thủ tục: cho tặng đất khi chỉ có hợp đồng góp vốn

19/09/2011 16:35
Câu hỏi: 
Mẹ tôi có 1 hợp đồng góp vốn mua đất dự án 100 m2, còn thanh toán đợt cuối để ra sổ đỏ. Mẹ muốn tặng cho con gái lô đất này. Hiện nay mẹ tôi độc thân, nhờ các chuyên gia hướng dẫn cách làm thủ tục pháp lý.

Chân thành cám ơn! Mỹ Hải
 


Công ty Luật Thiên Bình (Libra) trả lời: 

Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Libra xin phúc đáp đến bạn như sau:

Để đạt được mục đích, đối chiếu với các dữ kiện bạn nêu trong thư, chúng tôi đặt ra các phương án sau đây để bạn xem xét và lựa chọn: 

1. Thời điểm tặng cho sau khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “GCN”: 

Về nguyên tắc người sử dụng đất được phép chuyển nhượng, tặng cho đất khi đáp ứng đủ các điều kiện có GCN, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án và trong thời hạn sử dụng đất . 

Do đó, để có cơ sở tặng cho, trước tiên mẹ bạn cần phải hoàn tất các nghĩa vụ tài chính đối với chủ đầu tư dự án để được cấp GCN. Khi tiến hành thủ tục tặng cho, bạn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007. 

2. Thời điểm tặng cho trước khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất “GCN”: 

Để thực hiện điều này, tùy thuộc vào nội dung của hợp đồng góp vốn đã ký kết, mẹ bạn cần phải được sự chấp thuận của chủ đầu tư dự án về việc cho phép mẹ bạn chuyển giao/chuyển nhượng quyền thanh toán và quyền sử dụng đất sang cho bạn (thông thường các chủ đầu tư sẽ yêu cầu bên chuyển giao phải đóng một khoản chi phí nhất định đễ thực hiện việc chuyển giao).

Bạn cần lưu ý rằng việc thừa kế, tặng cho hợp đồng góp vốn để có quyền mua nền nhà, căn hộ sẽ không được miễn thuế thu nhập cá nhân .

No Response to "Mẹ tôi có 1 hợp đồng góp vốn mua đất dự án 100 m2, còn thanh toán đợt cuối để ra sổ đỏ. Mẹ muốn tặng cho con gái lô đất này. Hiện nay mẹ tôi độc thân, nhờ các chuyên gia hướng dẫn cách làm thủ tục pháp lý."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến