Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Ngày 10-9, hội nghị “Quy hoạch Hà Nội - Tiềm năng phát triển thị trường bất động sản” đã giới thiệu những thông tin cụ thể, chi tiết về quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, cũng như tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt, cũng như những tiềm năng của thị trường bất động sản Hà Nội khi triển khai thực hiện quy hoạch

Posted on 21:28 by nxt


Hy vọng bất động sản Hà Nội sẽ “nóng”

11/09/2011 08:10
Ngày 10-9, hội nghị “Quy hoạch Hà Nội - Tiềm năng phát triển thị trường bất động sản” đã giới thiệu những thông tin cụ thể, chi tiết về quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, cũng như tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt, cũng như những tiềm năng của thị trường bất động sản Hà Nội khi triển khai thực hiện quy hoạch

Ông Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng sau khi quy hoạch chung Hà Nội được phê duyệt, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục điều chỉnh lại quy hoạch vùng thủ đô và điều này sẽ tạo sự phát triển cho các khu đô thị vệ tinh, các khu công nghiệp trong vùng. Những nhân tố này sẽ kích thích sự phát triển của thị trường bất động sản không những ở Hà Nội mà còn của cả các tỉnh, TP thuộc vùng thủ đô.

No Response to "Ngày 10-9, hội nghị “Quy hoạch Hà Nội - Tiềm năng phát triển thị trường bất động sản” đã giới thiệu những thông tin cụ thể, chi tiết về quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, cũng như tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng phê duyệt, cũng như những tiềm năng của thị trường bất động sản Hà Nội khi triển khai thực hiện quy hoạch"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến