Thứ Hai, 12 tháng 9, 2011

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại buổi tọa đàm với chủ đề “Vướng mắc khó khăn trong hoạt động đầu tư xây dựng dự án bất động sản tại TP.Cần Thơ” do Hiệp hội Bất động sản TP.Cần Thơ (CaRea) tổ chức vào ngày 10/9.

Posted on 18:36 by nxt


Nhà đầu tư BĐS Cần Thơ kiến nghị sửa đổi chính sách tài chính về đất đai

12/09/2011 14:40
Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại buổi tọa đàm với chủ đề “Vướng mắc khó khăn trong hoạt động đầu tư xây dựng dự án bất động sản tại TP.Cần Thơ” do Hiệp hội Bất động sản TP.Cần Thơ (CaRea) tổ chức vào ngày 10/9.
Ông Nguyễn Văn Dược, Phó chủ tịch CaRea cho biết, theo Thông tư số 93/2011/ TT-BTC của Bộ Tài chính: đối với các dự án không có phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được duyệt thì không thực hiện khấu trừ mà phải nộp tiền sử dụng đất theo chênh lệch giá giữa giá đất theo mục đích sử dụng mới với giá đất theo mục đích sử dụng cũ.

Quy định này sẽ gây khó khăn và thiệt hại cho những doanh nghiệp tự thỏa thuận với hộ dân trong đền bù, giải phóng mặt bằng theo Nghị định 84/2007/NĐ-CP. Bên cạnh đó các thành viên của CaRea cũng kiến nghị Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét đưa phương án thu tiền sử dụng đất các dự án bất động sản trên cơ sở ấn định tỷ lệ phần trăm ( từ 10-20%) trên giá trị quyền sử dụng đất của dự án theo mục đích đầu tư và kiến nghị UBND TP.Cần Thơ xem xét cải cách thủ tục hành chánh nhằm giúp doanh nghiệp xúc tiến triển khai nhanh dự án. 

No Response to "Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại buổi tọa đàm với chủ đề “Vướng mắc khó khăn trong hoạt động đầu tư xây dựng dự án bất động sản tại TP.Cần Thơ” do Hiệp hội Bất động sản TP.Cần Thơ (CaRea) tổ chức vào ngày 10/9."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến