Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Tại hội thảo “Kiểm toán thu sử dụng đất với việc tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) và nâng cao hiệu lực quản lý đất đai tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” do Kiểm toán Nhà nước tổ chức ngày 15.9 tại Hà Nội, cơ quan này cho biết, nguồn thu cho NSNN từ đất năm 2009 là 47.000 tỉ đồng; năm 2010 là 54.000 tỉ đồng và dự kiến năm 2011 là 60.000 tỉ đồng.

Posted on 18:58 by nxt


Đề xuất mở rộng đối tượng nộp tiền sử dụng đất

17/09/2011 15:10
Tại hội thảo “Kiểm toán thu sử dụng đất với việc tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) và nâng cao hiệu lực quản lý đất đai tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” do Kiểm toán Nhà nước tổ chức ngày 15.9 tại Hà Nội, cơ quan này cho biết, nguồn thu cho NSNN từ đất năm 2009 là 47.000 tỉ đồng; năm 2010 là 54.000 tỉ đồng và dự kiến năm 2011 là 60.000 tỉ đồng.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước, nguồn thu này sẽ còn lớn hơn rất nhiều nếu được kiểm toán chặt chẽ. Theo Kiểm toán Nhà nước, một trong những nhược điểm chính sách lớn nhất trong lĩnh vực này hiện nay là đối tượng thuộc diện phải tuân thủ chính sách thu tiền sử dụng đất còn hạn hẹp, mà chưa kiểm toán được các đối tượng xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có phát sinh nghĩa vụ tài chính. 

Bên cạnh đó, thời gian qua cũng mới chỉ kiểm toán được nội dung về thu tiền sử dụng đất mà chưa kiểm toán về quy hoạch sử dụng đất; chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, quản lý, sử dụng nguồn thu từ đất... Vì vậy, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị tới đây cần mở rộng, xem xét đưa các đối tượng này vào diện thu tiền sử dụng đất. 

No Response to "Tại hội thảo “Kiểm toán thu sử dụng đất với việc tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước (NSNN) và nâng cao hiệu lực quản lý đất đai tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” do Kiểm toán Nhà nước tổ chức ngày 15.9 tại Hà Nội, cơ quan này cho biết, nguồn thu cho NSNN từ đất năm 2009 là 47.000 tỉ đồng; năm 2010 là 54.000 tỉ đồng và dự kiến năm 2011 là 60.000 tỉ đồng."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến