Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Tôi đang dự định xây nhà trên mảnh đất có diện tích 41 m2, và xây nhà cấp 4 có gác suốt, vậy tôi sẽ phải xin phép thế nào? Trong sổ hồng của tôi có ghi một phần đất có đánh dấu là đất nằm trong phạm vi quy hoạch được công nhận quyền sử dụng, vậy phạm vi quy hoạch đó mình được làm những gì?

Posted on 04:44 by nxt


Xin giấy phép xây dựng khi đất nằm trong phạm vi quy hoạch

04/09/2011 10:35
Câu hỏi:


Tôi đang dự định xây nhà trên mảnh đất có diện tích 41 m2, và xây nhà cấp 4 có gác suốt, vậy tôi sẽ phải xin phép thế nào?

Trong sổ hồng của tôi có ghi một phần đất có đánh dấu là đất nằm trong phạm vi quy hoạch được công nhận quyền sử dụng, vậy phạm vi quy hoạch đó mình được làm những gì?

Xin tư vấn giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn! 

Công ty Luật Thiên Bình trả lời: 

Điều 19, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định trước khi khởi công xây dựng công trình, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng. Theo đó, khi có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 65 Luật xây dựng, thì Cơ quan cấp Giấy phép xây dựng là Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện sẽ cấp giấy phép xây dựng cho bạn.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép xây dựng gồm (1):

1. Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng. Trường hợp xin cấp Giấy phép xây dựng tạm có thời hạn thì trong đơn xin cấp Giấy phép xây dựng còn phải có cam kết tự phá dỡ công trình khi Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng;

2. Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật; 

3. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng; mặt cắt, các mặt đứng chính; mặt bằng, mặt cắt móng công trình; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình (đối với công trình theo tuyến); sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải. Riêng đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng thì phải có ảnh chụp hiện trạng công trình.

Thời hạn cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ thì thời hạn cấp giấy phép xây dựng không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong thư bạn có nhắc đến dữ kiện “khu đất có một phần nằm trong quy hoạch”, Theo đó, việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã công bố quy hoạch xây dựng được duyệt nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch (2). 

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan quản lý xây dựng tại nơi có đất để biết rõ hơn về thủ tục hành chính này và các quy định cụ thể về quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm theo tình hình thực tế của địa phương.

........

(1) Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (Nghị định 12) và quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12.

(2) Điều 5, Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP quy định về Giấy phép xây dựng tạmnhư sau:

1. Việc cấp giấy phép xây dựng tạm chỉ áp dụng đối với những vùng đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện 2. Căn cứ tính chất, đặc điểm và thời gian thực hiện quy hoạch xây dựng của từng khu vực, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể quy mô công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Trong nội dung giấy phép xây dựng tạm phải ghi rõ thời gian được phép tồn tại của công trình, hết thời hạn quy định trong giấy phép xây dựng tạm nếu Nhà nước chưa giải phóng mặt bằng thì công trình được phép tồn tại cho đến khi Nhà nước giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch, khi đó chủ đầu tư phải tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế phá dỡ và chủ đầu tư phải chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ công trình.

4. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tạm như quy định đối với các công trình xin cấp giấy phép xây dựng được quy định tại Điều 23 Nghị định 12/CP.

5. Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện quy hoạch áp dụng theo quy định hiện hành; riêng phần xây dựng theo giấy phép xây dựng tạm thì không được bồi thường. 

No Response to "Tôi đang dự định xây nhà trên mảnh đất có diện tích 41 m2, và xây nhà cấp 4 có gác suốt, vậy tôi sẽ phải xin phép thế nào? Trong sổ hồng của tôi có ghi một phần đất có đánh dấu là đất nằm trong phạm vi quy hoạch được công nhận quyền sử dụng, vậy phạm vi quy hoạch đó mình được làm những gì?"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến