Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

Tư vấn giúp em các điều khoản liên quan khi môi giới mua bán nhà đất. Xin tư vấn giúp em. Xin chân thành cảm ơn!

Posted on 04:44 by nxt


Các điều khoản liên quan khi môi giới mua bán nhà đất

04/09/2011 09:25
Câu hỏi: 

Tư vấn giúp em các điều khoản liên quan khi môi giới mua bán nhà đất. 

Xin tư vấn giúp em. Xin chân thành cảm ơn! 


Công ty Luật Thiên Bình trả lời: 

Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Libra xin phúc đáp đến bạn như sau: 

Hoạt động môi giới bất động sản là hoạt động hỗ trợ cho chủ sở hữu bất động sản tìm kiếm khách hàng, đàm phán hợp đồng mua, bán, thuê, trao đổi bất động sản. Môi giới bất động sản được xem là một trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản, vì vậy khi tiến hành hoạt động môi giới bất động sản cần phải tuân thủ Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định của Luật thương mại về hoạt động cung ứng dịch vụ 

1. Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản 2006 quy định cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản độc lập phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và có chứng chỉ môi giới bất động sản. Tổ chức, cá nhân khi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có ít nhất một người có chứng chỉ môi giới bất động sản. Các trường hợp kinh doanh mà không có chứng chỉ là vi phạm điều cấm và sẽ bị xử lý theo quy định tại Điều 17 Luật Kinh doanh bất động sản 2006. 

2. Nguyên tắc hoạt động, nội dung môi giới, thù lao, hoa hồng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân môi giới, chứng chỉ môi giới bất động sản được quy định từ Điều 44 đến Điều 50 Luật Kinh doanh bất động sản 2006. 

3. Hợp đồng môi giới bất động sản phải tuân thủ Điều 75 Luật Kinh doanh bất động sản 2006 và Chương III Luật Thương mại 2005. Ngoài ra, tùy theo tính chất công việc và thỏa thuận giữa các bên, bạn có thể bổ sung thêm vào hợp đồng các điều khoản như “điều kiện tiên quyết”, “miễn trừ trách nhiệm”, “hứa thưởng”…

No Response to "Tư vấn giúp em các điều khoản liên quan khi môi giới mua bán nhà đất. Xin tư vấn giúp em. Xin chân thành cảm ơn!"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến