Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt chương trình phát triển hệ thống đô thị giai đoạn 2011-2015.

Posted on 18:21 by nxt


Xây dựng thị trấn Trường Sa thành đô thị du lịch biển đảo

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt chương trình phát triển hệ thống đô thị giai đoạn 2011-2015.
Theo đó, sẽ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng thiết yếu cho huyện đảo Trường Sa theo định hướng phát triển kinh tế biển gắn liền với an ninh quốc phòng biển đảo. 

Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng thị trấn Trường Sa (H.Trường Sa) trở thành đô thị dịch vụ du lịch biển đảo, phát triển kinh tế biển kết hợp tăng cường quốc phòng, an ninh. 

Bên cạnh đó, TP Nha Trang sẽ trở thành trung tâm chính trị, văn hóa của tỉnh; là trung tâm khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, dịch vụ của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên; trung tâm du lịch nghỉ dưỡng của cả nước và quốc tế; là nơi tổ chức các sự kiện lễ hội, văn hóa cấp quốc gia và quốc tế... 

Phấn đấu đến năm 2015, tỉnh Khánh Hòa trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ương.

No Response to "UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt chương trình phát triển hệ thống đô thị giai đoạn 2011-2015."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến