Thứ Ba, 13 tháng 9, 2011

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ cho phép người dân được ghi nợ lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Posted on 18:55 by nxt


Đề nghị cho ghi nợ lệ phí trước bạ “sổ đỏ”

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ cho phép người dân được ghi nợ lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Khi người dân muốn thực hiện các quyền của người sử dụng đất, sẽ phải trả nợ tiền nợ lệ phí trước bạ như với chính sách về ghi nợ tiền sử dụng đất đã được Chính phủ cho phép. 

UBND TP Hà Nội cũng đề nghị Bộ TN-MT sửa đổi Thông tư quy định về cấp “sổ đỏ”. Riêng với các trường hợp mua nhà tại các dự án phát triển nhà ở của tổ chức kinh doanh nhà, UBND TP kiến nghị, Bộ TN-MT nên quy định thẩm quyền cấp GCN tập trung về một đầu mối. 

TP Hà Nội cũng đề xuất nghiên cứu điều chỉnh các vấn đề mâu thuẫn giữa Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở..., đặc biệt là các quy định về giá đất, giá nhà để tránh khiếu nại, thắc mắc của người sử dụng đất.

No Response to "UBND TP Hà Nội vừa có văn bản đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu trình Chính phủ cho phép người dân được ghi nợ lệ phí trước bạ khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến