Thứ Năm, 22 tháng 9, 2011

UBND TP Hà Nội vừa thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi về việc bổ sung quy định bán nhà ở thu nhập thấp.

Posted on 18:17 by nxt


Sẽ xây dựng giá bán nhà thu nhập thấp

22/09/2011 16:15
UBND TP Hà Nội vừa thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi về việc bổ sung quy định bán nhà ở thu nhập thấp.

Theo đó, Sở Xây dựng thẩm định dự toán, thiết kế cơ sở các dự án nhà thu nhập thấp, trên cơ sở đó, Sở Tài chính chủ trì xây dựng giá bán nhà theo quy định. Nếu phát sinh đơn giá thi công thì thực hiện điều chỉnh theo quy định của Nhà nước về xây dựng cơ bản. TP cũng yêu cầu Sở Xây dựng báo cáo về vấn đề lãi suất ưu đãi, quy định cơ cấu diện tích căn hộ trong các dự án để phù hợp với nhu cầu và khả năng của người mua nhà; rà soát bổ sung chế tài mua bán bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Lập quy hoạch và công bố quy hoạch các dự án nhà ở thu nhập thấp trên địa bàn.

No Response to "UBND TP Hà Nội vừa thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi về việc bổ sung quy định bán nhà ở thu nhập thấp."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến