Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Hiện tại, gia đình tôi có 1 mảnh đất 50m2. Mẹ chồng tôi muốn viết di chúc chuyển quyền sở hữu mảnh đất trên cho vợ chồng tôi. Xin hỏi: Khi lập di chúc chuyển quyền sở hữu sang cho chồng tôi thì có cần có xác nhận của các anh tôi không? Với tài sản thừa kế thì vợ chồng tôi có cần nộp thuế trước bạ hay bất kỳ khoản thuế, phí nào khác không?

Posted on 00:19 by nxt


Nhận tài sản thừa kế phải nộp loại thuế nào?

11/10/2011 12:45
Nội dung câu hỏi:Hiện tại, gia đình tôi có 1 mảnh đất 50m2. Mẹ chồng tôi muốn viết di chúc chuyển quyền sở hữu mảnh đất trên cho vợ chồng tôi. Xin hỏi: Khi lập di chúc chuyển quyền sở hữu sang cho chồng tôi thì có cần có xác nhận của các anh tôi không? Với tài sản thừa kế thì vợ chồng tôi có cần nộp thuế trước bạ hay bất kỳ khoản thuế, phí nào khác không?

Ý kiến tư vấn pháp lý của Công ty Luật thiên Bình:

Kính gửi: Quý bạn đọc

Café Luật – Chuyên mục hợp tác giữa Cổng thông tin và giao dịchDiaOcOnline.vn và Công ty Luật Thiên Bình (“Libra”) xin gửi đến bạn lời chào trân trọng. Theo nội dung thư bạn gửi ngày 18/05/2011; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Cafe Luật xin phúc đáp đến bạn như sau:

1. Điều 197 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định: Chủ sở hữu có quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ hoặc thực hiện các hình thức định đoạt khác phù hợp với quy định của pháp luật đối với tài sản. 

Điều 634 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định: Di sản là tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác. 

Theo đó, nếu mảnh đất nói trên là tài sản riêng của mẹ bạn, thì mẹ bạn có quyền lập di chúc để chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế hoặc các quyền khác theo quy định tại Điều 648 Bộ Luật Dân sự 2005. Ngược lại, nếu là tài sản chung, mẹ bạn chỉ có quyền lập di chúc đối với phần tài sản của mẹ bạn trong khối tài sản chung đó.

2.
Khi tiến hành thủ tục đăng ký biến động, bạn sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân và miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 11, Điều 3 Thông tư 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ. 

Bạn có thể tham khảo Chương 23 - Thừa kế theo di chúc (Điều 646 - 673) Bộ Luật Dân sự 2005 để hiểu rõ hơn về vấn đề này. 

No Response to "Hiện tại, gia đình tôi có 1 mảnh đất 50m2. Mẹ chồng tôi muốn viết di chúc chuyển quyền sở hữu mảnh đất trên cho vợ chồng tôi. Xin hỏi: Khi lập di chúc chuyển quyền sở hữu sang cho chồng tôi thì có cần có xác nhận của các anh tôi không? Với tài sản thừa kế thì vợ chồng tôi có cần nộp thuế trước bạ hay bất kỳ khoản thuế, phí nào khác không?"

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến