Thứ Ba, 18 tháng 10, 2011

Hiện tại mình có một miếng đất 480m hoa màu ở Phường Thới An, Quận 12, mình muốn tách ra làm 2 miếng (280m và 200m) cho em mình 1 miếng và còn lại mình 1 miếng.

Posted on 00:33 by nxt


Quy định tách thửa đối với đất nông nghiệp

18/10/2011 12:55
Nội dung câu hỏi:

Hiện tại mình có một miếng đất 480m hoa màu ở Phường Thới An, Quận 12, mình muốn tách ra làm 2 miếng (280m và 200m) cho em mình 1 miếng và còn lại mình 1 miếng. 

Cho mình hỏi, theo như Quyết định 19 thì hiện trạng đất của mình có được tách ra một phần cho em mình được không và cần tiến hành các thủ tục gì? Việc tách thửa đối với đất ở, đất hoa màu, đất trồng lúa quy định ra sao.

Chân thành cảm ơn!


Ý kiến tư vấn pháp lý của Công ty Luật Thiên Bình: 

Kính gửi: Quý bạn đọc

 Theo nội dung thư bạn gửi ngày 12.04.2011; Căn cứ vào những quy định của pháp luật hiện hành Café Luật xin phúc đáp đến bạn như sau: 

Khoản 2, Điều 3 Quyết định 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 của UBND TP.HCM quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa quy định:

“Đối với đất nông nghiệp:

a. Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp: được phép tách thửa nhưng các thửa đất mới được hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 500m2 đối với đất nông nghiệp khác và 1.000m2 đối với đất nông nghiệp đã được quy hoạch để sản xuất nông nghiệp. 

b. Trường hợp thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp thì không được tách thửa.

c. Trường hợp thửa đất thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố để chuyển sang mục đích phi nông nghiệp, nhưng sau ba năm không thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nếu cơ quan có thẩm quyền (xét duyệt kế hoạch sử dụng đất) chưa điều chỉnh hoặc hủy bỏ thì được tách thửa, nhưng diện tích tối thiểu của thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại không được nhỏ hơn 1.000m2 và không được thay đổi mục đích sử dụng đất.

d. Trường hợp thửa đất nằm trong khu vực quy hoạch sẽ chuyển sang đất phi nông nghiệp (đất nông nghiệp xen cài trong khu dân cư hiện hữu) và không thuộc khu vực phải thu hồi để đầu tư theo quy hoạch hoặc kế hoạch sử dụng đất đã được công bố:

- Nếu để tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp thì việc tách thửa thực hiện theo điểm a khoản 2 này.

- Nếu tách thửa để sử dụng đất phi nông nghiệp, phải thực hiện theo đúng quy hoạch. Trường hợp có nhu cầu thay đổi mục đích sang đất làm nhà ở nếu thửa đất có diện tích từ 1.000m2 trở xuống thì thực hiện thủ tục thay đổi mục đích sang đất ở, sau đó thực hiện tách thửa đảm bảo các điều kiện nêu tại điểm b khoản 1 Điều này ”. 

Căn cứ vào nội dung bạn nêu trong thư, chúng tôi thấy rằng việc bạn mong muốn tách thửa trong trường hợp này là không thể thực hiện được (trừ trường hợp bạn tiến hành thủ tục tặng cho để em bạn và bạn là đồng chủ sở hữu theo quy định tại Điều 216 Bộ Luật Dân sự 2005 và quy định tại Điều 4 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất và Khoản 2, Điều 5 Thông tư 20/2010/TT-BTNMT ngày 22/10/2010 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường về việc bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc các tài sản khác gắn liền với đất).

***

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ đã dẫn hoặc qua số điện thoại 08.3500.1111.

Trân trọng.

No Response to "Hiện tại mình có một miếng đất 480m hoa màu ở Phường Thới An, Quận 12, mình muốn tách ra làm 2 miếng (280m và 200m) cho em mình 1 miếng và còn lại mình 1 miếng."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến