Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Sở Công thương TPHCM đang rà soát để giảm bớt các cụm công nghiệp phát triển lan rộng quá diện tích cho phép, gây ô nhiễm môi trường.

Posted on 21:41 by nxt


TPHCM cắt giảm cụm công nghiệp trên 75 ha

05/10/2011 10:55

Ảnh minh họa.
Sở Công thương TPHCM đang rà soát để giảm bớt các cụm công nghiệp phát triển lan rộng quá diện tích cho phép, gây ô nhiễm môi trường.

Bà Quách Tố Dung, Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM cho biết, hiện tại thành phố có khoảng 30 cụm công nghiệp, nhưng nhiều cụm công nghiệp mở rộng quá diện tích cho phép.

Bà Dung cho biết theo quy định của Chính phủ, cụm công nghiệp chỉ có diện tích 50 ha, nếu có chiều hướng phát triển tốt thì cũng không tăng lên quá 75 ha.

Việc rà soát, sắp xếp lại hoạt động các cụm công nghiệp sẽ thực hiện theo xu hướng hạn chế ngành sản xuất gây ô nhiễm môi trường, có thể chuyển các cụm công nghiệp phát triển mạnh lên thành quy mô khu công nghiệp, ưu tiên cho phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố.

No Response to "Sở Công thương TPHCM đang rà soát để giảm bớt các cụm công nghiệp phát triển lan rộng quá diện tích cho phép, gây ô nhiễm môi trường."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến