Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Theo phương án giá đất ở đô thị năm 2012 của tỉnh Quảng Ninh, có 12/14 huyện, thị xã đề nghị điều chỉnh giá đất.

Posted on 03:03 by nxt


Đề xuất tăng tối đa giá đất tại Cẩm Phả và Uông Bí, Quảng Ninh

12/10/2011 16:10

Thành phố Uông Bí.
Theo phương án giá đất ở đô thị năm 2012 của tỉnh Quảng Ninh, có 12/14 huyện, thị xã đề nghị điều chỉnh giá đất.
Ngày 10/10, UBND tỉnh Quảng Ninh họp thẩm định phương án giá đất năm 2012. 

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, phương án giá đất ở đô thị năm 2012 của tỉnh có 12/14 huyện, thị xã đề nghị điều chỉnh, 2 huyện không điều chỉnh giá đất là Đông Triều và Bình Liêu.

Trong đó, có 5 địa phương đề nghị tăng mức giá tối đa gồm thị xã Cẩm Phả; thành phố Uông Bí; huyện Yên Hưng; huyện Ba Chẽ; huyện Hải Hà.

7/14 huyện, thị xã đề nghị bổ sung giá với 143 vị trí, khu vực do các khu quy hoạch dân cư mới hoàn thành, một số vị trí chưa quy định giá trong bảng giá đất năm 2011.

Đối với đất ở tại nông thôn năm 2012, có 12/13 địa phương đề nghị điều chỉnh giá đất ở; 8/13 địa phương đề nghị bổ sung giá do hình thành đất ở dân cư mới.

Phương án giá đất nông nghiệp năm 2012 cơ bản giữ nguyên như phương án giá đất năm 2011. Ngoài ra, trong bảng giá đất năm 2012 của tỉnh Quảng Ninh bổ sung thêm giá đất chưa sử dụng để có cơ sở xác định giá trị làm cơ sở xử phạt. 

Theo bảng giá đất năm 2011 của Quảng Ninh, giá đất chuẩn tại đô thị cao nhất là 30 triệu đồng/m2 thuộc các tuyến đường của phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long; thấp nhất là 200 nghìn đồng/m2 tại một số thị trấn của các huyện đảo và huyện miền núi như Bình Liêu, Cô Tô...

Đối với giá đất ở khu vực nông thôn thuộc các xã đồng bằng, mức giá xây dựng thấp nhất là 100 nghìn đồng/m2 (huyện Yên Hưng), cao nhất 4,5 triệu đồng/m2 (huyện Đông Triều). 

No Response to "Theo phương án giá đất ở đô thị năm 2012 của tỉnh Quảng Ninh, có 12/14 huyện, thị xã đề nghị điều chỉnh giá đất."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến