Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Cán bộ, công chức làm việc tại xã phường, thị trấn, tùy theo chức vụ, chức danh, được bố trí diện tích nơi làm việc tối đa từ 10 m2 đến 15 m2/người. Còn những người hoạt động không chuyên trách, tiêu chuẩn diện tích tối đa cho 1 chỗ làm việc là 5 m2/người.

Posted on 00:27 by nxt

Diện tích nơi làm việc của cán bộ cấp xã tối đa từ 10 - 15 m2/người

20/01/2012 08:50
Cán bộ, công chức làm việc tại xã phường, thị trấn, tùy theo chức vụ, chức danh, được bố trí diện tích nơi làm việc tối đa từ 10 m2 đến 15 m2/người. Còn những người hoạt động không chuyên trách, tiêu chuẩn diện tích tối đa cho 1 chỗ làm việc là 5 m2/người.

Cán bộ, công chức cấp xã tùy vào cấp bậc được bố trí chỗ làm việc với diện tích tối đa cho một chỗ làm việc từ 10 đến 15m2/người. Ảnh minh họa

Đó là thông tin được nêu trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc của cơ quan nhà nước tại xã, phường, thị trấn. 

Theo đó, đối với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, tiêu chuẩn diện tích tối đa cho 1 chỗ làm việc là 15 m 2 /người; đối với Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 12 m 2 /người.

Tiêu chuẩn diện tích tối đa cho 1 chỗ làm việc là 10 m 2 /người dự kiến được áp dụng đối với Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các chức danh công chức: Văn phòng - thống kê; Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với thị trấn); Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã); Tài chính - kế toán; Tư pháp - hộ tịch; Văn hóa - xã hội.

Bên cạnh tiêu chuẩn và định mức sử dụng diện tích làm việc như trên, dự thảo còn quy định: Trường hợp một cán bộ, công chức giữ nhiều chức danh có quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích làm việc thì được áp dụng tiêu chuẩn sử dụng diện tích làm việc cao nhất. 

Đồng thời, dự thảo còn đề xuất quy định đối với trụ sở làm việc xây dựng mới thì diện tích các bộ phận công cộng, kỹ thuật, phụ trợ và phục vụ được tính tối đa bằng 70% tổng diện tích làm việc của cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

No Response to "Cán bộ, công chức làm việc tại xã phường, thị trấn, tùy theo chức vụ, chức danh, được bố trí diện tích nơi làm việc tối đa từ 10 m2 đến 15 m2/người. Còn những người hoạt động không chuyên trách, tiêu chuẩn diện tích tối đa cho 1 chỗ làm việc là 5 m2/người."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến