Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Ngày 6/1/2012, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012.

Posted on 01:56 by nxt

Chưa thấy chính sách mới hỗ trợ thị trường bất động sản

10/01/2012 14:10
Ngày 6/1/2012, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, trong năm 2012, Bộ sẽ rà soát quy hoạch vùng và quy hoạch đô thị, đẩy mạnh công tác lập và phê duyệt thiết kế đô thị tại các tỉnh thành; đồng thời, sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia, đặc biệt là tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng Nhà Quốc hội và Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Có mặt tại Hội nghị của Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng lưu ý toàn ngành Xây dựng cần tập trung rà soát lại quy hoạch, bổ sung, cập nhật lại quy hoạch, tăng nguồn lực quy hoạch và xây dựng các quy hoạch chi tiết cho phù hợp với các địa phương và các thành phố, đô thị.

Đặc biệt, ngành Xây dựng cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng khó khăn, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành. Đồng thời, phải kiểm soát, quản lý tốt thị trường BĐS và xây dựng chiến lược về phát triển thị trường BĐS của Việt Nam, trong đó có việc đẩy mạnh cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp làm ăn thua lỗ kéo dài.

Theo Bộ Xây dựng, đến năm 2015, sẽ hoàn thành quy hoạch các địa phương, phê duyệt 100% quy hoạch các đô thị; quy mô xây dựng đạt 335 nghìn héc-ta, tương đương 1,06% diện tích đất tự nhiên cả nước; tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%, với dân số đô thị khoảng 35 triệu người và bình quân nhà ở đạt khoảng 22 m2 sàn/người (trong đo, đô thị là 26 m2 sàn/người; nông thôn là 19 m2 sàn/người).

No Response to "Ngày 6/1/2012, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến