Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận công tác quy hoạch sử dụng đất tại TP.HCM giai đoạn 2001-2010, theo đó đã phát hiện ngân sách nhà nước thất thoát 583,678 tỷ đồng từ quản lý sử dụng đất.

Posted on 00:27 by nxt

TP.HCM: Thất thoát hơn 583 tỷ đồng từ quản lý sử dụng đất

20/01/2012 09:20
Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận công tác quy hoạch sử dụng đất tại TP.HCM giai đoạn 2001-2010, theo đó đã phát hiện ngân sách nhà nước thất thoát 583,678 tỷ đồng từ quản lý sử dụng đất.

Nhiều chủ đầu tư dự án còn nợ tiền sử dụng đất và chưa thực hiện đầy đủ các quy định về nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước

Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đã xác định nhiều chủ dự án dù nộp đủ tiền sử dụng đất theo thông báo của cơ quan thuế nhưng do cơ quan thuế tính toán, xác định vị trí và tạm thu tiền sử dụng đất không đúng quy định nên Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ kiến nghị truy thu. 

Cụ thể, một số công ty bị kiến nghị truy thu số tiền rất lớn như: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng nhà bị kiến nghị truy thu 244,549 tỷ đồng; Công ty TNHH Tấn Trường 103,919 tỷ đồng; Công ty Phát triển công nghiệp Tân Thuận 24,855 tỷ đồng…

Thanh tra Chính phủ cũng cho biết, trong giai đoạn này, nhiều chủ đầu tư dự án còn nợ tiền sử dụng đất và chưa thực hiện đầy đủ các quy định về nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước. Trong khi đó, các cơ quan thuế lại chưa tính đúng, tính đủ và hạch toán chi phí chưa đúng, dẫn đến gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

No Response to "Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận công tác quy hoạch sử dụng đất tại TP.HCM giai đoạn 2001-2010, theo đó đã phát hiện ngân sách nhà nước thất thoát 583,678 tỷ đồng từ quản lý sử dụng đất."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến