Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

Trao đổi về diễn biến của thị trường bất động sản năm nay, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, thị trường bất động sản hàng hóa ở ta còn nhỏ bé so với thị trường bất động sản phi hàng hóa, nhất là trong lĩnh vực nhà ở.

Posted on 01:56 by nxt

Giao dịch trầm lắng chỉ là tạm thời

10/01/2012 14:30
Trao đổi về diễn biến của thị trường bất động sản năm nay, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, thị trường bất động sản hàng hóa ở ta còn nhỏ bé so với thị trường bất động sản phi hàng hóa, nhất là trong lĩnh vực nhà ở.

Mặt khác, thị trường bất động sản thứ cấp, chứng khoán hóa thị trường bất động sản ở nước ta hầu như chưa có; dư nợ tín dụng bất động sản chiếm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ của toàn hệ thống tín dụng. Vì vậy, việc giao dịch nhà ở thương mại trầm lắng như thời gian vừa qua chỉ là tạm thời hoặc ở một số phân khúc thị trường nhất định, do đó nguy cơ "bong bóng" và đổ vỡ do "bong bóng" bất động sản là thấp.

Tuy vậy, theo tôi, cũng có những nguy cơ mất khả năng thanh khoản cục bộ tại một số tổ chức tín dụng nếu những tổ chức tín dụng đó tài trợ cho các dự án thiếu tính khả thi, tài trợ các phân khúc bất động sản cao cấp có tính thanh khoản thấp, cũng như các tổ chức tín dụng có tỷ trọng tín dụng bất động sản quá lớn trong tổng dư nợ tín dụng hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhưng thực chất là cho vay bất động sản, đầu tư bất động sản thông qua các công ty thành viên, khi thị trường trầm lắng kéo dài, doanh nghiệp không bán được sản phẩm, nguy cơ mất vốn rất cao, gây nên sự bất ổn của hệ thống tài chính và nền kinh tế. Một số hiện tượng vỡ "tín dụng đen" có liên quan tới bất động sản vừa qua cũng là những cảnh báo cần được xem xét trong năm 2012.

Trong thời gian tới, nếu có sự điều chỉnh chính sách tín dụng linh hoạt, lãi suất ngân hàng ổn định, dòng tiền được hướng vào các phân khúc thị trường có tính thanh khoản cao; công tác tuyên truyền đúng hướng, tạo được niềm tin vào thị trường của những người có nhu cầu mua, thị trường sẽ sớm phục hồi.

No Response to "Trao đổi về diễn biến của thị trường bất động sản năm nay, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam cho biết, thị trường bất động sản hàng hóa ở ta còn nhỏ bé so với thị trường bất động sản phi hàng hóa, nhất là trong lĩnh vực nhà ở."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến