Thứ Hai, 30 tháng 1, 2012

UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sơn Tây và các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai.

Posted on 23:29 by nxt

Hà Nội: Thành lập hàng loạt Trung tâm Phát triển Quỹ đất

31/01/2012 13:55
UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sơn Tây và các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai.


Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sơn Tây, trực thuộc UBND thị xã Sơn Tây là đơn vị sự nghiệp có thu; có trụ sở, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sơn Tây có chức năng giúp UBND thị xã Sơn Tây tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và ổn định thị trường bất động sản; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; phát triển các khu tái định cư; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất; đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án có sử dụng đất; quản lý quỹ đất đã thu hồi, đã nhận chuyển nhượng, đã tạo lập, phát triển và thực hiện dịch vụ trong lĩnh vực bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Cũng tại các Quyết định số 376/QĐ-UBND, 377/QĐ-UBND, 378/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội quyết định thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Phú Xuyên trực thuộc UBND huyện Phú Xuyên; Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thường Tín trực thuộc UBND huyện Thường Tín và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Thanh Oai trực thuộc UBND huyện Thanh Oai.

No Response to "UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập Trung tâm Phát triển Quỹ đất thị xã Sơn Tây và các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai."

Leave A Reply

Bài đăng phổ biến